ஹலோ டாலி

விளக்கம்

இது ஒரு நீட்சி மட்டுமல்ல, நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் குறிக்கும் வகையில் லூயிஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங்க் பாடிய பாடல்: ஹலோ, டோலி.

இதனை செயல்படுத்தப்படும் போது, உங்கள் நிர்வாகத் திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் ஹலோ, டாலியிலிருந்து ஒரு பாடல் வரியைக் காண்பீர்கள்.

கலைப்படைப்புக்கு சஞ்சிப் அகமதுக்கு நன்றி.

Reviews

ஏப்ரல் 2, 2024
Garbage that automatically installs on a new website.
ஜனவரி 18, 2024 1 reply
Why is this a default plugin on Godaddy and other wordpress installs?
டிசம்பர் 19, 2023
A fabulous plugin for the joyous! :)) people who hate this plugin need to get out more :)) "You're lookin' swell, Dolly"
அக்டோபர் 17, 2023 1 reply
I believe someone is paying money to add this useless plugin to WordPress with every installation. If you see this plugin, please remove it.
ஜூலை 1, 2023 1 reply
It's the most pointless plugin and is one of the first things that gets removed on a new installation. By default, there should be 0 plugins on new software.
Read all 291 reviews

பங்களிப்பாளர்கள் & உருவாக்குனர்கள்

“ஹலோ டாலி” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

பங்களிப்பாளர்கள்

“ஹலோ டாலி” has been translated into 54 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “ஹலோ டாலி” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.