ஹலோ டாலி

விளக்கம்

இது ஒரு நீட்சி மட்டுமல்ல, நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் குறிக்கும் வகையில் லூயிஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங்க் பாடிய பாடல்: ஹலோ, டோலி.

இதனை செயல்படுத்தப்படும் போது, உங்கள் நிர்வாகத் திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் ஹலோ, டாலியிலிருந்து ஒரு பாடல் வரியைக் காண்பீர்கள்.

கலைப்படைப்புக்கு சஞ்சிப் அகமதுக்கு நன்றி.

Reviews

ஜூலை 1, 2023 1 reply
It's the most pointless plugin and is one of the first things that gets removed on a new installation. By default, there should be 0 plugins on new software.
ஜூன் 2, 2023 1 reply
Il fallait y penser, mais par contre pourquoi est-ce que c'est installé d'office ?
மார்ச் 27, 2023 4 replies
Last week or so I recieved an email from wordpress regarding a vulnerability being detected with a plugin. I was told nothing harmful happened and it would automatically update for me if I had a particular version (which I did) fast forward- I'm checking my site today to add pictures and MOST of my pictures are MISSING. I have no idea how long this has been going on and it has cost me BUSINESS. I'm extremely upset as I pay monthly for service and my host (bluehost) said they can't help because it's a WordPress issue. Hello Dolly is the plug in that is causing this issue. Please fix asap.
ஜனவரி 31, 2023
I still remember those old days back in 2005/2006 when Wordpress was a blog oriented CMS that just worked. Nowadays, Wordpress is becaming a website builder with tons of blocks and things oriented to stay away from the original idea: writing content. Creating a blog. Now Wordpress killed the blogs 🙁 Because of this, and because I'm part of an old era, I love to keep this plugin. It rememebers me the soul of Wordpress and the small idea to discover some jazz tips inside Wordpress. It added personality to the project. Thank you Matt for all those years backing the best CMS ever : )
Read all 286 reviews

பங்களிப்பாளர்கள் & உருவாக்குனர்கள்

“ஹலோ டாலி” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

பங்களிப்பாளர்கள்

“ஹலோ டாலி” has been translated into 50 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “ஹலோ டாலி” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.