வரவேற்கிறோம்!

வேர்ட்பிரஸ் அழகியல், வலை தரநிலைகள், மற்றும் பயன்பாட்டினை மையமாக கொண்டு சொற்பொருள் தெறிந்த தனிப்பட்ட பதிப்பக மென்பொருள். வேர்ட்பிரஸ் விலைமதிப்பற்ற  இலவச மென்பொருள்.

எளிய மொழியில், நீங்கள் போராட்டமின்றி உங்கள் வலைப்பதிவு மென்பொருளுடன் வேலை செய்ய வேர்ட்பிரஸ் பயன்படுத்துவீர்.