This plugin has been closed as of அக்டோபர் 27, 2023 and is not available for download. காரணம்: Security Issue.

quick-call-button

Reviews

அக்டோபர் 5, 2021
Dễ chỉnh sửa màu, vị trí, hiệu ứng bắt mắt, nói chung không có gì để chê cả
ஆகஸ்ட் 9, 2021
Pluggin rất đẹp và chạy tốt, tuy nhiên sau khi cập nhất lên Wordpress 5.8 thì đã bị lỗi, không hoạt động được nữa (nút không hiển thị). Rất mong bạn sớm cập nhật lại Pluggin để cộng đồng tiếp tục được sử dụng.
செப்டம்பர் 28, 2020
No complaints. Works well. Choose this because it was a bit more customizable than another popular similar plugin. thanks
Read all 24 reviews

பங்களிப்பாளர்கள் & உருவாக்குனர்கள்

“Quick Call Button” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

பங்களிப்பாளர்கள்

Translate “Quick Call Button” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.